Pakiet   „Święty spokój”   a w nim: od *1000 PLN netto

  • prowadzenie KPiR lub Ksiąg Handlowych
  • wystawianie faktur sprzedażowych (PDF)
  • pełny zakres w obsłudze pracowników: (listy płac, akta osobowe pracowników, ewidencja czasu pracy, rozliczanie urlopów, sporządzanie umów o prace, zlecenie, dzieło oraz o współpracy, comiesięczna tabela z wynagrodzeniami netto do przelewu a w tym naliczony ZUS i podatek od pracowników do zapłacenia)
  • wprowadzanie dotacji do systemu ODPN oraz rozliczenie jej na koniec roku (wysyłanie gotowego do podpisu i złożenia do urzędu druku z miesięczną informacją o ilości dzieci w przedszkolu)
  • prowadzenie przeterminowań w płatnościach za czesne (wysyłka tabeli z zaległościami – 3 razy w miesiącu).

*Ceny są uzgadniane po weryfikacji ilości dokumentów oraz ilości zatrudnionych pracowników.
prowadzenie książki KPiR od 100 PLN netto
prowadzenie Ksiąg Handlowych od 450 PLN netto
obsługa pracownika od 35 PLN netto